Opel Deleersnyder news

Sinds 15 september is de nieuwe website van www.Deleersnyder.be on-line.

De oude website was niet meer aangepast aan de verschillende merken en locaties van het bedrijf.

Wij zullen in de komende maanden ons aanbod en informatie naar de klanten toe verder vervolledigen.