Chevrolet / GM

Zoals gisteren in de media verschenen heeft General Motors (GM) beslist zijn merkenstrategie in Europa te herzien.

Als gevolg hiervan heeft GM beslist om zich tegen eind 2015 terug te trekken met het merk Chevrolet in België en de meeste landen van Europa.

Als klant van garage Deleersnyder mag U erop rekenen dat wij de perfecte service en garantie zullen blijven verlenen. U kan steeds met uw Chevrolet bij ons terecht voor onderhoud en herstellingen.

Gezien vele onderdelen en technische specificaties dezelfde zijn van zustermerk Opel zijn wij het beste geplaatst om continuîteit te blijven bieden tijdens de hele levensloop van uw Chevrolet.

Alvast dank voor uw vertrouwen.

Meer en recente info kan u vinden op www.chevroleteurope.com